BAU restaurant

Фотоотчёт Астана BAU restaurant от 05 мая 2023 года, фотограф: @black_beard01