Kega Music Bar

Фотоотчет Астана Kega Music Bar от 13 февраля 2021 года, фотограф: @roma.raw