Kega Music Bar

Фотоотчет Астана Kega Music Bar от 19 июня 2021 года, фотограф: @roma.raw